Kirseberg i Malmö

I Malmö driver vi tillsammans med Malmö Kommun och Jernhusen ett planarbete för att utveckla en ny stadsdel. Här vill man bygga bostäder med fokus på ett hållbart samhälle.

  • I planarbetet som berör vår del av stadsdelen ingår följande delar:
  • Fyra kvarter med tillsammans cirka 58 000 kvm BTA bostäder fördelat på 580 lägenheter i 3-5-våningshus.
  • Ett kvarter med drygt 12 500 kvm BTA parkeringshus i 4 våningar.
  • Fokus på ett hållbart samhälle med odlingslotter och gott om platser för spontanaktiviteter

Karta