Kasernen 1

Ligger på heden i direkt i anslutning till P4 regemente och hyrs ut direkt till Försvarsmakten. Vi tar därför inte emot några intresseanmälningar till dessa.

Karta