Mossagården i Skövde

På Mossagården i Skövde skall vi gå igång med vårt största bostadsprojekt hittills. Vi har för avsikt att bygga ca 100 hyreslägenheter i storlekarna 1:or till 4:or med byggstart framåt årsskiftet 2021/2022.

Vi har tillsammans med Skövdebostäder, HSB och Skövde kommun tagit fram ett område som inrymmer Hyresrätter från oss, Bostadsrätter från HSB, Trygghetsbostäder från Skövdebostäder och en förskola från Skövde Kommun.

Vi har inte öppnat upp för intresseanmälningar till Mossagården än. Vidare information om detta kommer vi att gå ut med när det är läge. Ni kan dock redan nu registrera er i vårt intressentregister om ni vill förbereda den del av registreringen innan vi väl öppnar upp för intresseanmälningar till detta projekt.

Under tiden kan ni följa vår granne Skövdebostäder som har börjat markarbeten inför sin byggnation!

Karta