Ringaren 6

Här ligger bland annat Portalen som är Skövdes största kontorsbyggnad. Byggnaden delas lika mellan Gothia Science Park, genom Skövde Kommun, och Högskolan i Skövde. Lokalen är byggd för mötet mellan studier/forskning och entreprenörskap och de synergier och idéer som kan uppstå i dessa möten. Lokalerna är även välbesökta från utomstående företag och organisationer som vill förlägga en konferens eller liknade i kreativa miljöer.

På fastigheten finns även en mindre byggnad som hyrs av Högskolan i Skövde.

Karta