Soldaten i Skövde

Alldeles invid Högskolan och nya Regionens hus skall vi producera bostäder och lokaler. Detta är det tredje projektet vi på kort tid bidrar med för att förtäta och bygga samman staden. Dom andra är Linnean vid Boulogner samt färdigställda Rönnen 2 vid gamla tingsrätten.

Byggnaden skall inrymma lokalhyresgäster i två våningar samt ett 30-tal lägenheter högre upp i byggnaden.

Karta