Stora Mörke i Skövde

Ett kontinuerligt arbete för oss är att i förväg planera för att kunna tillgodose våra kunders nuvarande och framtida behov av lokaler för att snabbt kunna möta deras förändrade behov. Detta projekt ligger som idé om hur man kan tillskapa ytterligare ytor åt Högskolan i Skövde och är ett exempel på detta arbete. Byggnaden skall vara en front för högskolan, ett möte med arbetslivet och en angöringspunkt mot staden. Innehållet kan varieras och miljö- och hållbarhetsprofilen kommer att kunna vara hög.

Karta