Butikslokal på Vipans Gränd 2

Butikslokal bredvid COOP Extra på fastigheten Vipan 4 i Skövde kommer att bli tillgänglig under 2019. Lokalen genomgick en totalrenovering i samband med nuvarande hyresgästs inflyttning under 2010 och är därför i gott skick. Skyltläge från Vadsboleden och personalytrymme/lager med inlastning från baksidan via port.

Kontakta oss för visning eller mer uppgifter.

Karta