Startskott för mossagården

Nu startar byggnation på Mossagården i Skövde. Skövdebostäder är först ut men sen kommer vi, HSB och Skövde kommun hack i häl! Området är ett resultat av samarbete mellan oss, Skövdebostäder, HSB och Skövde kommun för att få till ett område med olika inriktningar på byggnationen.
Vi har inte öppnat upp för intresseanmälningar till Mossagården än. Vidare information om detta kommer vi att gå ut med när det är läge. Ni kan dock redan nu registrera er i vårt intressentregister om ni vill förbereda den del av registreringen innan vi väl öppnar upp för intresseanmälningar till detta projekt.
Under tiden kan ni som sagt följa vår granne Skövdebostäder som har börjat markarbeten inför sin byggnation!