Ansök till Lorentzon stipendiet 2020

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt ungdomar i gymnasieskolan.

Entreprenörskap i skolan
Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att se möjligheter, hitta drivkraft och ha tilltro till sin egen förmåga. Det innebär också att kunna utveckla idéer och att kunna förverkliga dem. Entreprenörskap innebär att ha en beredskap att hantera det oförutsedda.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra det entreprenöriella förhållningssättet – att belöna förmågan att identifiera möjligheter och skapandet av resurser för att ta tillvara dessa möjligheter.

Läs mer om kriterier och hur man ansöker på kommunens hemsida.