Integritetspolicy

Vår integritetspolicy för hela bolagets verksamhet kan du läsa via denna länk. Nedan följer dock ett separat avsnitt gällande vår webb för enkelhetens skull.

Integritetspolicy för webbplats

Syftet med den här integritetspolicyn är att du som besökare ska få reda på hur Lorentzon behandlar personuppgifter som lämnas via webbplatsen. Dessutom vill vi förtydliga hur den teknik som vår webbplats använder förhåller sig till besökarens personliga integritet.

Personuppgiftsansvar
Lorentzon värnar om din integritet och ansvarar för de personuppgifter som du lämnat in till oss. Vi vill att du ska känna dig trygg gällande din integritet. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som kan knytas till en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är de som kan identifieras direkt eller indirekt via t ex namn, personnummer, bild eller platsdata. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.

Personuppgiftsbehandling
Lorentzon behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag.
Vi samlar endast in personuppgifter om dig när du:

  • gör en intresseanmälan
  • gör en felanmälan

När du registrerar en intresse- och/eller felanmälan för bostad eller lokal anser vi att vi har laglig grund för att kunna lagra och behandla dina personuppgifter. Syftet med att lagra och behandla dina personuppgifter när det gäller intresseanmälningarna är att kunna inhämta referenser och/eller kreditupplysning från extern part. Syftet när det gäller felanmälan är att kunna skapa en arbetsorder till våra fastighetstekniker eller till extern part, t.ex. byggserviceföretag som ska åtgärda din felanmälan.

Om du har frågor om vilka uppgifter vi lagrar, hur de behandlas eller om du vill begära rättelse alternativt få uppgifterna raderade så är du välkommen att kontakta oss. Din begäran ska innehålla namn, adress och telefonnummer. Skicka begäran per brev till Lorentzon, Vipans Gränd 4, 541 31 Skövde, eller via e-post till .

Webbplatsteknik

Cookies
Cookies är små textfiler som sparas på din dator varje gång du besöker en webbplats. Vår webbplats använder sig av cookies för att kunna samla korrekt besöksstatistik i syftet att förbättra användarupplevelsen. Du kan stänga av cookies-funktionen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att göra detta kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera.

Google Analytics
Vi använder oss av statistikverktyget Google Analytics för att samla in information om hur våra besökare använder webbplatsen. Verktyget ger oss ingen information som kan kopplas till en enskild person.