Grundarens historia

Lorentzon

Endast 22 år gammal – 1968 – startade Arne Lorentzon byggverksamhet i Skövde. Det som inledningsvis omfattade uppförande av villor utvecklades snabbt till att idag utgöra ett betydande och väl positionerat fastighetsbestånd om cirka 145 000 m2 fördelat på ett antal orter i Sverige.

Arne Lorentzon har målmedvetet och metodiskt drivits av visionen att utveckla attraktiva fastigheter i attraktiva miljöer. Han eftersträvar också att vara en drivande samhällskraft till nytta för de orter han är verksam i. På så sätt förenar han ett aktivt ägande med en stor framtidstro.

I november 1999 instiftade Arne Lorentzon stipendiet ”Entreprenörskap i skolan”. Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att se möjligheter, hitta drivkraft och ha tilltro till sin egen förmåga. Det innebär också att kunna utveckla idéer och att kunna förverkliga dem. Entreprenörskap innebär att ha en beredskap att hantera det oförutsedda.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande hos arbetslag i grundskolan och ungdomar i gymnasieskolan inom Skövde kommun.

Stipendiesumman är på 40 000 kronor och delas årligen ut till en eller flera sökanden.