Vi förvaltar och förädlar fastigheter

Arne Lorentzon äger, förvaltar och förädlar fastigheter genom bolagen Arne Lorentzon AB samt ytterligare femton bolag. Arne Lorentzon startade sitt första bolag 1968 och sedan dess har verksamheten befunnit sig i expansion och utveckling.

Nöjda hyresgäster, god service, miljömedvetenhet och hög standard på vårt fastighetsbestånd är alltid en prioriterad målsättning för oss. Utveckling, etik och framtidstro kännetecknar vår verksamhet.

Vi på Lorentzon är medlem i intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna.

Idag hyr vi ut lokaler och lägenheter i totalt ett tjugotal fastigheter med en total yta på ca 145 000 m2 i Skövde och Mariestad.