Utmärkelser

2019 – Skövdes Stadsbyggnadspris

”Ambition… så lyder årets motivering i kortversion.

Med klass och kompetens visar omvandlingen av kvarteret Rönnen att det är möjligt med förtätning och förädling av kvartersstaden. Byggnader har givits ny användning och en ny karaktärsbyggnad har adderats. En byggnad med formsäker stil och gedigna material samt med en omsorg om detaljerna som är ovanlig i dagens bostadsbyggande”

2014 – Näringslivsforums pris

Arne Lorentzon och Christer Rapp prisades för sitt mångåriga arbete för Skövdes utveckling under Näringslivsgalan 2014.

2010 – Årets samhällsbyggare i Skaraborg

”Arne har under många år verkat på ett sätt som påtagligt påverkat utvecklingen i Skövde. Det Arne gjort under senare år har på ett påtagligt sätt även påverkat hela samhällsutvecklingen i Skaraborg. Arnes drivande och idérika företagande har skapat möjligheter för myndigheter och företag att verka i moderna och ändamålsenliga lokaler till gagn för hela Skaraborg. Arne har via stipendier och gåvor även visat sitt intresse och engagemang för ungdomars utveckling till goda samhällsmedborgare, en viktig pusselbit i samhällsbyggandet. Nu när det första samhällsbyggarpriset för årets samhällsbyggare i Skaraborg ska delas ut är Arne Lorentzon det självklara valet.”

2008 – Årets Skövdebo

”Arne Lorentzon har gjort sig känd och vunnit respekt som entreprenör, samhällsbyggare och affärsman – alltid med Skövdes bästa för ögonen. Han förknippas med strategiska, framsynta och långsiktiga satsningar som ofta kommit att få betydelse för Skövdes utveckling. Genom att kombinera sin affärsverksamhet med samhällsansvar och engagemang för hemorten fyller han väl de kriterier som ställts upp för hederstiteln Årets Skövdebo”

2002 – Hedersentreprenör i GSP Entreprenörssällskap

1999 – Årets fastighetsägare

”Arne Lorentzon har under tre decennier, målmedvetet och från grunden, byggt upp sitt fastighetsföretag till att bli den dominerande aktören på orten. Hans förståelse av nödvändigheten av en orts utveckling – där hans engagemang för Högskolan i Skövde är ett exempel – tillsammans med insikten att en viktig framgångsfaktor är att erbjuda lägenheter och lokaler som möter kundernas/hyresgästernas skiftande behov, har gjort honom till en framgångsrik och i alla led respekterad fastighetsföretagare. Arne Lorentzons verksamhet är ett föredöme inom näringen.”

1989 – Årets företagare i Skövde kommun