Arne Lorentzon stipendiet 2015

 

Årets Arne Lorentzon-stipendiater är nu utsedda

Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att se möjligheter, hitta drivkraft och ha tilltro till sin egen förmåga. Det innebär också att kunna utveckla idéer och att kunna förverkliga dem. Entreprenörskap innebär att ha en beredskap att hantera det oförutsedda.

Syftet med stipendiet Entreprenörskap i skolan är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande hos arbetslag i grundskolan och ungdomar i gymnasieskolan.

Du kan läsa mer på Skövde Kommuns hemsida på denna länk.