Alen 4

Fastighet i Mariestad som inrymmer lägenheter, kontor för hemtjänst samt en restaurang. Närhet till centrum och goda möjligheter till parkering på omgivande gator vid besök.

En ny byggnad inrymmande 48 lägenheter av formen Särskilt boende uppförs just nu på fastigheten. Denna nya byggnad förhyrs helt av Mariestads Kommun och lägenheter tilldelas via dem.

Vill du få en sammanfattning om nybyggnationen så hittar du ett presentationsblad här på sidan.

Mer information om bygget kommer att publiceras när den finns framme.

Karta