Alen 4

Fastighet i Mariestad som inrymmer lägenheter, kontor för hemtjänst samt en restaurang. Närhet till centrum och goda möjligheter till parkering på omgivande gator vid besök.

En ny byggnad inrymmande 48 lägenheter av formen Särskilt boende uppfördes under 2018. Denna nya byggnad förhyrs helt av Mariestads Kommun och lägenheter tilldelas via dem.

Vill du få en sammanfattning det särskilda boendet hittar du ett presentationsblad här på sidan.

Karta