Duvan i Skövde

Kvarteret duvan i Skövde ser vi som ett av våra långsiktiga projekt. Vi tycker att närheten till city, kommunikationer samt livsmedel gör denna fastighet attraktiv för bostäder. Vi tänker oss att man bygger energismarta, yteffektiva 1:or och 2:or för att tillgodose det behov av föstagångslägenheter eller övernattningslägenheter som finns idag och kommer behövas om Skövde skall kunna fortsätta utvecklas.

Den idé vi har är indelad i två etapper varav man skulle kunna färdigställa den första utan att påverka verksamheter som idag finns i området i större utsträckning. Beroende på våningsantal kan man få in ett 75-tal lägenheter av mindre karaktär i varje etapp. Totalt alltså 150 lägenheter med mindre än 15 minuters gångväg till centralen. Etapp 1 är vi beredda att börja med så fort vi får tillstånd om trycket på lägenheter fortsätter vara högt.

Karta