Mariesjö 7

 

Denna fastighet ligger centralt i Skövde utmed stambanan. Fastigheten har egna spårområden och används idag som terminal för bland annat SCA.

Karta