Penta 10

Pentahuset i Skövde är Volvo AB:s gamla huvudkontor. Idag bedrivs här skola i regi av Drottning Blankas gymnasieskola samt NTI Gymnasiet i Skövde.

Karta