Penta 10

Pentahuset i Skövde är Volvo AB:s gamla huvudkontor. Idag bedrivs här skola i regi av Plusgymnasiet samt kontorsverksamhet i företaget Jernbro.

Karta