Projekt Motorn i Skövde

 

Vi går nu fram och ansöker om Planbesked på vår fastighet Motorn 6 i Skövde. I detta arbete ingår även Motorn 1 (Ställverkstomten) som vi har markreservation på. Första steget är att göra en detaljplan tillsammans med Skövde kommun och det arbetet vill vi nu starta upp och har ansökt om. Detta är den mest omfattande detaljplan vi gjort och ser fram emot ett konstruktivt arbete tillsammans med Kommunen!

Vi kommer inte att ta in några anmälningar om intresse till detta i dagsläget.

 

Mer information kommer ju längre fram projektet kommer.

Karta