Vipan 4

Under vårt ägande från 2008 har denna fastighet genomgått en förvandling från bortglömt industriområde till uppskattat handels- och serviceområde. Det var också här vi valde att placera vårt nya kontor som vi flyttade in i under 2010.

Vi har fler framtida idéer i området och vi ser ljust på möjligheten att fortsätta utveckla attraktiva miljöer för våra nuvarande och framtida hyresgäster.

Karta