Hyresgäster bildar Bostadsrättsförening

Arne Lorentzon AB har sålt fastigheten Rönnen 8 i Skövde till sina hyresgäster som har valt att bilda en bostadsrättsförening.

Rönnen 8 ligger vid Skolgatan/Richersgatan i Skövde och såldes 2020-06-01. Fastigheten innehåller 14 st lägenheter. Detta är den andra större ombildningsaffären på länge i Skövde. Den förra var också hyresgäster till Lorentzon som bildade Bostadsrättsförening i en närliggande fastighet 2015.

”Det är mycket glädjande att vi nu får chansen att för andra gången ge våra hyresgäster möjligheten att äga sitt boende. Förhoppningsvis kan detta inspirera fler hyresgäster och fastighetsägare, såväl stora som små, att tillsammans hitta fler fastigheter att ombilda då det är bra för hela Skövderegionen.” säger Arne Lorentzon.

”Det är kul att få komma till Skövde ännu en gång för att stötta vid ombildningen av ytterligare en fastighet som Lorentzon har byggt om. Fastigheten är i nyskick och det är ovanligt att så fina fastigheter ombildas.” säger Håkan Olsson vid Forum Fastighetsekonomi som varit hyresgästernas rådgivare.

”Vi i föreningen har upplevt en ökad gemenskap och ett ökat intresset för huset under ombildningsprocessen. Flera av oss har redan börjat förändra och förädla våra bostäder ytterligare och sätter nu vår egen prägel och vårt eget avtryck. Vi tycker att det skall bli spännande att själva ta ansvar för vårt boende” säger Carl-Johan Andersson i Brf Tingsrättens styrelse.

”Vi är stolta över att få vara finansiär åt föreningen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.” säger Niklas Standar på Handelsbanken.