Tre byggherrar i unikt samverkansprojekt på Mossagården

 

Skövdebostäder, Arne Lorentzon AB och HSB begär gemensamt att få markreservation och markanvisning för bostadsbyggnation på Mossagården.

–  Det här är en fantastisk möjlighet för Skövde att växa med ett nytt bostadsområde. I samverkan kan vi få till en bättre exploatering än var och en för sig. Att det blir blandade upplåtelseformer och att vi kan dra lärdom av varandra är också mycket bra och helt i linje med kommunens önskemål, säger Arne Lorentzon.

Arne Lorentzon AB har sedan tidigare aviserat intresse för Mossagården till Skövde kommun. Nu har man alltså kommit överens med HSB och Skövdebostäder om att gemensamt söka markreservation och markanvisning för området, som ligger på Norrmalm. Det kan rymma cirka 200 – 250 lägenheter i en varierad bebyggelse och med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

– Det här ligger helt i linje med vår affärsplan där vi har målsättningen att ingå i fem större samverkansprojekt. Och Mossagården är ett attraktivt läge med stor potential. I samverkan med kommunen och andra aktörer i näringslivet vill vi utveckla stadsdelar vidare i olika former för att skapa en attraktiv stad, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder

Om de tre parterna får gehör hos kommunen är det en lång resa tills området kan stå färdigt. Detaljplanen ska arbetas fram, befintliga verksamheter ska hitta nya lokaliteter, upphandling och projektering ska ske och bygglov ska hanteras. Detta innebär att även vid ett smidigt förfarande tar det tid innan området kan vara färdigställt.

– Hela processen kring stadsdelsutveckling och nya områden tar tid. Det är därför det är viktigt att kommunen är snabba att fatta nödvändiga beslut så att vi som vill bygga och utveckla Skövde kan göra det.  Vi är väldigt glada att vi gemensamt kan gå in i detta samverkansprojekt för att kunna bidra till Skövdes utveckling på ett positivt sätt, säger Ann-Sofie Kindbom Uddh, områdeschef på HSB.