Yttrande på Samrådshandling – FÖP

Vi har idag lämnat in vårt yttrande till samrådshandling rörande den Fördjupade översiktsplanen för centrum, även kallad FÖP:en. Vi anser att det är ett bra grundarbete som är utfört men vi önskar en mer visionär plan för att i framtiden göra Skövde starkare. Ett starkare Skövde ger ett starkare Skaraborg.

Vi hoppas att våra synpunkter tas emot som inspel för att, som vi hoppas, göra planen starkare. Vi kommer att fokusera våra synpunkter på byggnation som är det område där vi anser att vi har mest att tillföra. Läs gärna hela vårt yttrande på länken:

Yttrande PLAN.2014.18