Nybyggnation Särskilt Boende i Mariestad

Vi har nu tagit ett symboliskt första spadtag tillsammans med Mariestads Kommun som kommande hyresgäst, samt PEAB som totalentreprenör för projektet. Vi kommer att uppföra 48 stycken lägenheter med tillhörande gemensamhets- och personalutrymmen fördelat på fem våningsplan. Ni kan läsa mer info ur Mariestadstidningen från vilken bilden också är hämtad. (Fotograf: JAN FLEISCHMANN)

Mer information kommer vi att publicera under den aktuella fastigheten Alen 4.